Майдан турецькою ‘meydan’

07.04.2020 Події 2013 року в Туреччині та Україні, порти кардинальні, здавалося б, розбіжності, об’єднує одне слово – «Гідність». Протести, спротив, бунт, опір, революція, як не називай, це був романтичний порив захистити та зміцнити людське достоїнство, як особисте, так і колективне.

Ми вже не ті, що були ще вчора...

25.03.2020 Світ триває в ситуації порубіжжя, на роздоріжжі між минулим «до» та невизначеним «після». Людськість несподівано опинилася в стані «тепер», сам на сам із новими викликами, загрозами та невизначеністю. Сучасна поступовість раптово загамувала й зупинилася, зіткнувшись із муром невідомої раптової перешкоди.

І знову про турецьких котів

20.03.2020 Про котячий Істанбул писав багато й емоційно, намагаючись проілюструвати, як ці пухнастики стали інтегральною частиною екосистеми міста. Цього разу хочу поділитися лютневим повсякденням провінційних котів ізмірської Урли, що на берегах Егейського моря. Коти тут, як і по всій Туреччині, у пошані, а тому почуваються комфортно, навіть, я б сказав, домінують.

Безцінний спадок, збережений науковцями

12.03.2020

„Польська мова на Карпатській Буковині. Документація спадщини, що зникає” - Книга стала одним із результатів роботи над проектом „Польська мова на Карпатській Буковині.

Приречений на Стамбул

30.11.2019

Стамбул невпинно змінюється й оновлюється, швидко відбудовується й уперто затирає ознаки минувшини… Осучаснення невмолиме, так само, як і знищення культурного обличчя османської столиці...

Я не вірю у веселку…

19.05.2019

Він обрав мене сам… Певного грудневого вечора, нахабно увірвавшись до квартири, він, очеретяний кіт, якого я назвав Османом, залишився зі мною назавжди… до кінця… Було очевидним, що він, був домашнім. Можливо його вигнали, або сам загубився. Це налякане створіння усього боялося, а тому переховувалося по різних кутках. Від страху він мав дивний вигляд мохнатої мордочки із виразною косоокістю, яка згодом минула. Ми мали якось познати та притертися один до одного, призвичаїтись.

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis
02.04.2019

https://studium.uw.edu.pl/event/prezentacja-ksiazki-swiadectwo-zanikajacego-dziedzictwa

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Działalność na rzecz upowszechnienia i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego i dorobek naukowy profesora Lecha Aleksego Suchomłynowa są ważnym składnikiem w kształtowaniu i realizacji polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow podjął się zbadania bardzo ważnego i ciągle jeszcze słabo opracowanego tematu wpływu doświadczeń pograniczności i wielokulturowości w literaturze polskiej XX wieku. Wychodząc od fenomenu polsko-ukraińskiego pogranicza kulturowego prof. Suchomłynow wykazuje rozmiary i wagę tego zjawiska, a także jego wpływ na literaturę pisaną w obu językach: polskim i ukraińskim. Profesor Lech Aleksy Suchomłynow jest autorem 130 publikacji naukowych, w tym 6 monografii o kulturze Polaków na Ukrainie wschodniej i polskiej literaturze kresowej, i ponad 200 – publicystycznych.

Działalność upowszechniająca polskie dziedzictwo kulturowe za granicą profesor Heleny Krasowskiej jest nie do przecenienia. Wartość jej dokonań polega na tym, że zajmuje się tematyką mało znaną w Polsce, prowadzi prace eksploracyjne wśród Polaków w Donbasie oraz na Bukowinie Karpackiej. Na temat niematerialnego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju wydała 10 książek oraz ok. 110 artykułów. Na uwagę zasługuje wykorzystanie przez autorkę oryginalnego materiału źródłowego dokumentów archiwalnych, wywiadów i ankiet zgromadzonych w czasie samodzielnie prowadzonych badań terenowych. Monografie H. Krasowskiej wnoszą nową niezaprzeczalną wartość do polskiej, ale też światowej nauki. Wnioski, do których prowadzi autorka, zdecydowanie odbiegają od konstatacji obecnych w pracach naukowych. Jej działalność polega na dokumentowaniu i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez: działalność naukową na rzecz krzewienia polskich tradycji i kultury.

Eduard Jakimowicz