Я не вірю у веселку…

19.05.2019

Він обрав мене сам… Певного грудневого вечора, нахабно увірвавшись до квартири, він, очеретяний кіт, якого я назвав Османом, залишився зі мною назавжди… до кінця… Було очевидним, що він, був домашнім. Можливо його вигнали, або сам загубився. Це налякане створіння усього боялося, а тому переховувалося по різних кутках. Від страху він мав дивний вигляд мохнатої мордочки із виразною косоокістю, яка згодом минула. Ми мали якось познати та притертися один до одного, призвичаїтись.

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

02.04.2019

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w Berdiańsku profesor Lech Aleksy Suchomłynow (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz profesor Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk). W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego medale wręczył dyrektor gabinetu Ministra Jarosław Czuba podczas uroczystej prezentacji monografii Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie Karpackiej:Ukraina-Rumunia. Uroczystość ta została zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Стамбул поглинає поступово, але безповоротно

31.01.2019

В азійській частині Стамбула, у Кадикьої, є дільниця з дивною назвою «Мода». Район богемний… просоціалістична дільниця вільнодумства, місце скупчення новоявленого істеблішменту і притулок тутешніх фриків. Тут вінтажні бутики сусідують із тату-салонами, а у гламурних кнайпах студенти й офісний планктон п’є раки, вино та пиво.
Стамбульська Мода – орієнтальний виклик європейському Бейоглу.

Відтворити образ: Істанбул існує поза часом

27.11.2018

Непроглядний туман наступав із північного сходу. Осіннє місиво вкрило усе місто, від Бейкоза до Сарайбурну, і повільно заповзало у душі стамбульців, посилюючи одвічний неспокій – Hüzün

 • 1993-2003
 • 2004-06
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014-15
 • 2016

 • Кондакова Л., Сухомлинов О. Філологічні дослідження Михайла Грушевського // Лінгводидактичні студії і проблеми національної освіти. – Бердянськ, 1993.– С. 16 - 17.
 • Олексюк Н., Сухомлинов О., Взаємодії української та польської мов (лексичний аспект) // Актуальні питання слов’янської філології. – Бердянськ, 1994. – С.10 - 11.
 • Сухомлинов О. „Молода Польща” і „Молода муза” як мистецько-суспільне явище початку ХХ століття // Актуальні питання слов’янської філології. – Бердянськ, 1996. – С. 42 - 43.
 • L. Suchomłynow, Rola gramatyki historycznej języków słowiańskich w procesie nauczania języka polskiego [w:] Nauczanie języka polskiego. – Petersburg, 1996. – S. 38 – 40.
 • Сухомлинов О. Особливості лірики Яна Каспровича // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 1997. – С. 189 - 194.
 • L. Suchomłynow, Młoda Polska i Młoda Muza // „Fraza” . – 21/22. – Rzeszów, 1998. – S. 158 – 160.
 • Сухомлинов О. Особливості української модерністської естетики // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 1999. – С. 78 - 83.
 • L. Suchomłynow, Moderniści ukraińscy: pod znakiem „europeizacji”. Proces literacki na przełomie XIX – XX w. // Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. – Rzeszów, 1999. – S. 309 – 318.
 • Сухомлинов О. O znaczeniu „ukraińskiego okresu życia” w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 2000. – С. 181 -186.
 • Сухомлинов О. O specyfice i znaczeniu czasoprzestrzeni w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza „Młyn nad Lutynią” // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 2001. – С. 290 - 296.
 • Сухомлинов О. Специфіка креації простору в романі Ярослава Івашкевича “Місяць сходить” // Київські полоністичні студії. – Т.3. – Ярослав Івашкевич і Україна. Збірник наукових праць. – К., 2001. – С. 109 - 120.
 • Сухомлинов О. Функції образу України в історичних творах Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії. – Т.3. – Ярослав Івашкевич і Україна. Збірник наукових праць. – К., 2001. – С. 374 - 380.
 • Сухомлинов О. “Втеча до Багдада” Ярослава Івашкевича: міф і “кресовість” // Київські полоністичні студії. – Т.5. – Романтизм: між Україною та Польщею. Збірник наукових праць. – К., 2003. – С. 425 - 442.
 • Сухомлинов О.М. Креси: польсько-українське культурне пограниччя // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – С. 234 - 239.
 • L. Suchomłynow, Funkcje obrazu Ukrainy w utworach Jarosława Iwaszkiewicza // Rocznik Wschodni. – nr 9. – Kraków – Rzeszów, 2003. – S. 294 – 300.
 • Сухомлинов О.М. „Осіння учта” Ярослава Івашкевича як вияв діонісійського бачення українсько-польського культурного пограниччя // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 2004. – С. 411 – 417.
 • Сухомлинов О. “Українсько-польське культурне пограниччя в літературі: від Ренесансу до міжвоєнного двадцятиліття” // Київські полоністичні студії. – Т.7. – «Українська школа» в літературі та культурі. Українсько-польське пограниччя. Збірник наукових праць. – К., 2005. – С. 153 - 165.
 • Сухомлинов О. Умовність понять Орієнт та Окцідент з перспективи пограниччя культур (на прикладі ранньої творчості Ярослава Івашкевича) // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К.: „Знання України”, 2005. – С. 338 - 344.
 • Карнаух А., Сухомлинов О., Особливості польської модерністської думки // Соціально-економічні, політичні та культурні прогнози на рубежі двох тисячоліть. – Донецьк, 2005. – С. 155 – 162.
 • Сухомлинов О. Соціально-історичні контексти прояву культурного пограниччя (на прикладі Кресів) // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості – Донецьк, 2006. – С. 102 – 111
 • Бондарев М., Сухомлинов О., Польсько-українське культурне пограниччя в літературі (Від Ренесансу до міжвоєнного двадцятиріччя) // Соціально-економічні, політичні та культурні прогнози на рубежі двох тисячоліть. – Донецьк, 2006. – С. 118 – 120.
 • Сухомлинов О.М., Красовська Г. Культурні пограниччя як інтегруючий фактор (на прикладі Буковини) // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Київ, 2006. – С. 511 – 517.
 • Сухомлинов О.М. Контексти прояву культурного пограниччя на колишніх землях Східної Речі Посполитої // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Київ, 2006. – С. 505 – 511.
 • L. A. Suchomłynow, H. Krasowska, Rola Polaków w Berdiańsku na Ukrainie w promocji kultury i języka polskiego // Rocznik Wschodni. – nr 11. – Kraków – Rzeszów, 2005/2006. – S. 45 – 50.
 • L. A. Suchomłynow, Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce Polaków na Ukrainie Wschodniej // Rocznik Wschodni. – nr 11. – Kraków – Rzeszów, 2005/2006. – S. 114 – 120.
 • Корсовецька Р. І., Сухомлинов О. М. Російсько-польсько-український словник-довідник ділової лексики. – Донецьк: „Юго-Восток”, 2006. – 84 с.
 • Сухомлинов О. Буковина як пограниччя культур (в контексті інтеграційних процесів в Європі) // Bliżej siebie. Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy – Mai aproape unii de alţii. Români şi polonezi în Europa. Istorie şi prezent. – Suceava, 2006. – C. 69 -77.
 • L. Suchomłynow, Polacy w Berdiańsku na Ukrainie Wschodniej [w:] Polonus nr 5 (135), 2006, s. 11 – 16.
 • H. Krasowska, L. Suchomłynow, Relacyjność językowego i kulturowego pogranicza // Bukowina. Tradycje i współczesność. – Piła-Czerniowce-Suczawa, 2006. – S. 191-198.
 • Сухомлинов О.М. Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава Івашкевича (топіка і функціональність): монографія. – Донецьк: „Юго-Восток”, 2006. – 192 с.
 • Сухомлинов О. Мала вітчизна як ціннісно-смисловий універсам світогляду Ярослава Івашкевича (на прикладі післявоєнної прози) // Ціннісно-смисловий універсум людини – Донецьк, 2007. – С. 115 – 122.
 • L. Suchomłynow, Dokąd zmierzają Tatarzy krymscy: tragizm przeszłości i dylematy teraźniejszości // Rocznik Wschodni. – nr 12. – Kraków – Rzeszów, 2006/2007. – S. 124 – 130.
 • Сухомлинов О. М. Форми прояву колективної свідомості у польській літературі Кресів початку ХХ століття // Державотворчі процеси і соціально-економічні моделі розвитку України на сучасному етапі. – Донецьк, 2007. – С. 226 – 231.
 • Сухомлинов О.М. „Молода Польща” як антипозитивістська альтернатива: специфіка еволюції літературного процесу // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Ніжин, 2007. – С. 143 – 148.
 • Сухомлинов О.М. Kresowość w świadomości i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство. – Ніжин, 2007. – С. 266 – 276.
 • Красовська Г., Сухомлинов О. Interferencja językowa jako jeden z aspektów przejawu pogranicza kultur (na przykładzie Bukowiny) // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство. – Ніжин, 2007. – С. 55 – 59.
 • Lech Aleksy Suchomłynow, Mechanizmy bukowińskiego fenomenu kulturowego: historia i współczesność // Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Materiały z sympozjum. Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patrimoniul istoric şi cultural al Europei. – Suceava, 2007. – S. 46 – 53.
 • J. Sopin, L. Suchomłynow, Koło bukowińczyków w Berdiańsku [w:] Polonus nr 1 (138), 2007, s. 14 – 16.
 • Сухомлинов О.М. Топічність повісті Ярослава Івашкевича „Місяць сходить” // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Т. 17. – Житомир, 2007. – С. 61 – 70.
 • Антошкіна Л., Красовська Г., Сигеда П., Сухомлинов О. Соціолінгвістика: навчальний посібник. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток Лтд”, 2007. – 360 с.
 • Сухомлинов О.М., Амбівалентність поняття пограниччя (на прикладі Кресів) // Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики. – Том ІХ. – Київ, 2007. – С. 301 – 308.
 • Suchomłynow L. Specyfika świadomości Polaków na Kresach dalekich (na przykładzie twórczości Jarosława Iwaszkiewicza) // I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. - Kraków, 2007. – 223 – 236.
 • Сухомлинов О. М. Особливості еволюції літературного процесу епохи «Молодої Польщі» // Українська полоністика. – № 3 – 4. – Житомир, 2006 – 2007. – С. 277 – 284.
 • Сухомлинов О. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему: монографія. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток Лтд”, 2008. – 212 с.
 • Сухомлинов О. Ярослав Івашкевич: митець народжений Україною // Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus Natione Polonus. – Том Х. – Київ, 2008. – С. 179 – 187.
 • Сухомлинов О. Феномен Адамполя (Polonezköy). Історичний контекст польсько-турецьких контактів // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції. – Донецьк, 2008. – С. 250 – 271.
 • Suchomłynow L.A. Kresy południowo-wschodnie: dwie perspektywy dyskursu // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. – Donieck, 2008. – С. 22 – 31.
 • Bonusiak A., Suchomłunow L.A. Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności: Monografia. – Donieck: "Jugo-Wostok, LTD", 2008. – 253 s.
 • L. Suchomłynow, Towarzystwo Polskie “Odrodzenie” // Polonus. – nr 4 (150). – Suceava, 2008. – S. 11 – 13.
 • L. A. Suchomłynow, Specyfika polsko-ukraińskiego dyskursu pogranicza // Rocznik Wschodni. – nr 13. – Reszów-Kraków, 2007/2008. – S. 183-191.
 • L. A. Suchomłynow, Specyfika polskości na Ukrainie Wschodniej: tworzenie czy odrodzenie? // Kształtowanie pamięci narodowej: Polska i Ukraina. – Charków, 2008. – S. 367 – 373.
 • Сухомлинов О., Бондарев М., Релятивність мовного та культурного погранич // Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Донецьк, 2008. – С. 364 – 369.
 • L. A. Suchomłynow, Recenzja: Helena Krasowska, Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksekalne, Warszawa 2006, 331 c. // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 43 SOW. – Warszawa, 2008. – S. 269 – 272.
 • L. A. Suchomłynow, H. Krasowska, Особливості регіонального мультикультуралізму (реляції католицько-православні на Буковині) // Polska i Rumunia – od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa/ Polonia şi România – de la vecinătatea istorică la parteneriatul european / red. Stanislava Iachimovschi i Elżbieta Wieruszewska-Calistru. – Suceava, 2009. – S. 393 – 399.
 • Suchomłynow L. Polska tożsamość w tyglu kulturowym // Myśl.pl. – Szczecin, 2009. – S. 55 – 59.
 • Сухомлинов О, Бондарев М., Креси – особливості польсько-українського пограниччя // Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Донецьк, 2009. – С. 72 – 79.
 • L. Suchomłynow, W poszukiwaniu własnego ego. Nowe odczytanie powieści Jarosława Iwaszkiewicza Ucieczka do Bagdadu // Postscriptum polonistyczne. – Katowice, 2009. – s. 63 – 74.
 • L. Suchomłynow, Działalność Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku // Postscriptum polonistyczne. – Katowice, 2009. – s. 315 – 318.
 • Сухомлинов О. Ukraina w utworach historycznych Jarosława Iwaszkiewicza // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції. – Донецьк, 2009. – С. 82 – 89.
 • Сухомлинов О. Митці польсько-українського пограниччя. Галерея портретів // Київські полоністичні студії. – Т. XV. – Київ, 2009. – С. 300 – 315.
 • Сухомлинов О. Метафізичний смуток Стамбула у житті та творчості Орхана Памука // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції. – Донецьк, 2009. – С. 48 – 63.
 • Suchomłynow L. A. Rodziny drobnoszlacheckie na Ukrainie Wschodniej – Zarys problematyki // Drobna szlachta dawniej i dziś. – Ciechanów, 2009. – s. 255 – 266.
 • Suchomłynow L. A. Szlachta polska jako jeden z czynników kształtowania się świadomości Jarosława Iwaszkiewicza (na przykładzie powieści „Księżyc wschodzi”) // Drobna szlachta dawniej i dziś. – Ciechanów, 2009. – s. 193 – 202.
 • L. Suchomłynow, Wieloetniczność regionu a pograniczność świata przedstawionego (na przykładzie wczesnej prozy Jarosława Iwaszkiewicza) // Pogranicze kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog). Studia i szkice. – Rzeszów, 2009. – s. 123 – 135.
 • Сухомлинов О. Турецькі інспірації польського романтика з Житомирщини: життя й творчість Міхала Чайковського // Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Т. 19. – Житомир, 2009. – С. 71 – 82.
 • Сухомлинов О. Етнокультурна модель Князівства Балака в «Атлантиді» Анджея Хцюка // Київські полоністичні студії. – Т. XV. – Київ, 2009. – С. 388 – 399.
 • L. Suchomłynow, Întâlniri Bucovinene 2010. Bucowina în miniatură // Polonus. – nr 2 (168). – Suceava, 2010. – S. 33 – 36.
 • Антошкіна Л., Гадинко О., Красовська Г., Сигеда П., Сухомлинов О., Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу. монографія. – Донецьк: „Ноулідж”, 2010. – 237 с.
 • Сухомлинов О., Про навчальний посібник із соціолінгвістики // Соціолінгвістичні студії. – Київ, 2010. – с. 22-26.
 • L.A. Suchomłynow, H. Krasowska, Transformacje świadomości regionalnej na przykładzie bukowińskiej wspólnoty w Berdiańsku [w:] Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum/Relaţii polono-române în istorie şi cultură. Materialele simpozionului, opracowanie redakcyjne Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, wyd. Związek Polaków w Rumunii, Suceava 2010, s. 399-408
 • Suchomłynow L. A. Bukowina w przestrzeni internetowej. „Bukowińskie Spotkania” jako edukacja międzykulturowa Warszawa – Wrocław – Zielona Góra, 2010. – s. 47 – 60.
 • L.A. Suchomłynow, Tożsamość narodowa Polaków na pograniczu ukraińsko – rosyjskim: modyfikacja wartości fundamentalnych w warunkach tygla kulturowego // II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. – Kraków, 2010. – 261-270.
 • STOSUNKI MIĘDZYETNICZNE W POWIEŚCI ANATOLIJA SWYDNYCKIEGO LUBORACCY. Kraków: Universitas, 2010. – s. 228 – 245.
 • Сухомлинов О. Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника // Київські полоністичні студії. – Т. XVIІІ. – Київ, 2011. – С. 310 – 313.
 • Сухомлинов О. «Босфорська цивілізація» як пограниччя сходу і заходу у книзі мемуарів Орхана Памука «Стамбул. Місто спогадів» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 1. – С. 100 – 108.
 • Сухомлинов О. Образ Росіянина як чужого в повісті Марії Шофер «Ґженди» // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VII. – Ч. 1. – С. 141 – 149.
 • L. Suchomłynow, Kijów Jarosł awa Iwaszkiewicza: miasto rodzące literaturę // Lamus: miejsca, 2011. – nr 1/7. – Gorzów Wielkopolski. – s. 68 – 75.
 • Сухомлинов О. Феномен історичної пам’яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 151–158.
 • H. Krasowska, L. A. Suchomł ynow „Bukowińskie Spotkania” jako estetyczna projekcja doświadczeń wielokulturowości // Polska i Rumunia – związki historyczne i kulturowe – przeszłość i dzień dzisiejszy. – Suceava, 2011. – s. 401 - 410.
 • Сухомлинов О. «Тутешні» як основна категорія етнокультурної моделі повісті Леопольда Бучковського «Вертепи» // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VII. – С. 166 – 173.
 • Сухомлинов О. Історіософський аспект симетричності польсько-українських стосунків у «Засипле все замете…» Влодзімєжа Одоєвського / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. –Т. XІХ. – К., 2012. – С. 354 – 358.
 • Suchomłynow L. A. Wielokulturowość a dinarna dychotomia. Orient – Okcydent w prozie Orhana Pamuka // Na pograniczach literatury. – Kraków : Uniwersitas, 2012. – S. 385 – 402.
 • Сухомлинов О. Анахронізм польського шляхетського двору в історичних новелах Ярослава Івашкевича // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne trndencje / pod red. L.A. Suchomłynowa. – Piła-Berdiańsk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im . Stanisława. Staszica w Pile, 2012. – T. III. – С. 41 – 54.
 • Сухомлинов О. Особливості етнокультурної палітри Північного Приазов’я // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne trndencje / pod red. L.A. Suchomłynowa. – Piła-Berdiańsk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława. Staszica w Pile, 2012. – T. IV. – С. 57 – 69.
 • Сухомлинов О. Буденність селянського життя в повісті Марії Шофер «Ґженди» // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 3. – С. 173 – 182.
 • Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття: [Монография]. / Олексій Сухомлинов. – Донецк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 376 с. ISBN 978-617-7049-16-5
 • Сухомлинов О.М. Художній лімінальний простір: парадигма феноменологічних моделей // Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти. – Донецьк : «Донбас», 2012, С. 252 – 254.
 • L. Suchomłynow, Turcja krajem na rozdrożu: mitologizacja Europy // Lamus: miejsca, 2012. – nr 2/10 (26). – Gorzów Wielkopolski. – s. 48 – 55.
 • Сухомлинов О.М. Проблема польсько-українського діалогу в романі Одоєвського «Оксана» // Українська полоністика. – Вип. 9. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 3 – 12.
 • Сухомлинов О. Проблема етики воєнного часу в «Чорному потоці» Леопольда Бучковського // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія : філологія : зб. наук. пр. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 72. – С. 277 –282.
 • Сухомлинов О. Історичний досвід у творчості Леопольда Бучковського // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 2. – С. 226 – 232.
 • Сухомлинов О. Проблеми самоідентифікації поляків запорізького регіону (мовний аспект) // Музейний вісник / под. ред. Г. І. Шаповалова. – Запоріжжя, 2013. – No13/2. – С. 345 – 354.
 • Сухомлинов О., Красовська Г. Феномен буковинського пограниччя: етнокультурний аспект // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje / pod red. L.A. Suchomłynowa. – Piła-Berdiańsk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława. Staszica w Pile, 2012. – T. V. – С. 51 – 58.
 • Сухомлинов О. «Свій», «інший» і «чужий» в оповіданнях Марії Шофер // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje / pod red. L.A.Suchomłynowa. – Piła-Berdiańsk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława. Staszica w Pile, 2012. – T.V. – С. 51 – 58.
 • Сухомлинов Олексій. "Червоні щити" Ярослава Івашкевича: між сходом і заходом // Українська полоністика. – Випуск 10. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 233 с. - С. 48-55.
 • Сухомлинов О. М. Імагологічні презентації міста у творах Р. Верника // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 296 – 299.
 • Suchomłynow L. A. Zniekształcone tożsamości wieloetnicznej Ukrainy // Edukacja Międzykulturowa. – Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014. – nr 3. – S. 119 – 135.
 • Сухомлинов О. Казковий вимір художньої моделі "Втечі до Багдада" Ярослава Івашкевича // Н 34 Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІV. – С. 343 – 352.
 • Suchomłynow L. Upokorzenie Innego. Obraz IX-wiecznego Podola w powieści Anatolija Swydnyc’kiego Luboraccy // Lamus: Upokorzenia, 2014. – nr 1/13 (29). – s. 54 – 61.
 • Сухомлинов О. М. Естетичні домінанти ранньої творчості Ярослава Івашкевича // Українська полоністика. – Вип. 11. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 35 – 43.
 • Сухомлинов О. М. Світ «тутешній» провінції у прозі Марії Шофер // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р. Радишевський. –Т. XХIV. – К., 2014. – С. 582 – 587.
 • Suchomłynow L. A. Funkcje obrazu Ukrainy w historycznych utworach Jrosława Iwaszkiewicza // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje / pod red. L.A. Suchomłynowa. – Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława. Staszica w Pile, 2014. – T. VI. – С. 77 – 84.
 • Сухомлинов О. Стилізаторські ігри з формою: ірреальний вимір "Поетичної прози" Ярослава Івашкевича // «Утридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали міжнародної наукової конференції (25 –26 вересня 2014р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. –Бердянськ, 2014. –С. 131 –133.
 • Сухомлинов О. М. Естетико-філософський псевдобіографізм ''Зенобії Пальмури'' Ярослава Івашкевича // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 6 (78). – С. 249 – 253.
 • Сухомлинов О.Особливості воєнної прози Леопольда Бучковського // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. –Бердянськ: ФО–П Ткачук О. В., 2015. –Вип. V. –С. 388 –393.
 • Сухомлинов О.Конверсивність літератури кресо-пограниччя// Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Відп. ред. Р.Радишевський. –Т. XХVІ. –К., 2015. –С.410 –419.
 • Сухомлинов О.М. «Пограниччя» –онтологія ментальностей і візій // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.–Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015.–Вип. 1 (79). –С. 117 –121.
 • Suchomłynow L. A. Polacy na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku // Rodacy na światowej pięciolinii. Polska kultura muzyczna na obczyźnie / pod red. Z. Judyckiego i T. Skocza. – Warszawa: Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2015. – С. 235 – 246.
 • Сухомлинов О. Про літературну польськомовну Сарматію ХVІІ ст. Рецензія на монографію Сухарєвої С. В. «Риторичний простір польськомовної прози ХVІІ ст. (Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 370 с.). // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VIII. – С. 369 – 371.